โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

การผ่าตัด การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาผู้บาดเจ็บที่บริเวณหน้าอก

การผ่าตัด ส่วนที่เหลือของผู้บาดเจ็บที่หน้าอก จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามลำดับก่อนหลัง ที่แผนกต้อนรับและห้องคัดแยกพร้อมอพยพไปยังอันดับที่ 2 และ 3 แก้ไขผ้าพันแผลจรจัดยาแก้ปวด ให้ยาปฏิชีวนะและบาดทะยัก การดูแลทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองในการสู้รบ ด้วยการอพยพทางอากาศที่จัดตั้งขึ้น ผู้บาดเจ็บจากบริษัทแพทย์จะถูกอพยพโดยตรงไปยัง MVG ของระดับที่ 1 เมื่อผู้บาดเจ็บที่หน้าอกถูกส่งไปยัง omedb

พวกเขาได้รับการเตรียมการอพยพล่วงหน้า ในปริมาณของการรักษาพยาบาลครั้งแรก ความช่วยเหลือ KHP มีไว้เพื่อเหตุผลด้านสุขภาพเท่านั้น เมื่อผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในสภาพที่ร้ายแรง และวิกฤตอย่างยิ่งซึ่งจะไม่สามารถรอดชีวิตจากการอพยพได้อีก พวกเขาจะได้รับการเตรียมการก่อนการอพยพด้วย การผ่าตัด ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกลวิธีของการรักษาแบบหลายขั้นตอนที่ตั้งโปรแกรมไว้ การควบคุมอายุ วัตถุประสงค์ของการผ่าตัดลดขนาดทรวงอก

การสนับสนุนชีวิตผู้บาดเจ็บตลอดระยะเวลาอพยพไปยัง MVG ระดับที่ 1 การบีบรัดหัวใจ ถูกกำจัดและเย็บแผลหัวใจ หยุดเลือดโดยลิเกชั่นของหลอดเลือดขนาดเล็ก และการวางตะเข็บด้านข้างในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บที่หลอดเลือดขนาดใหญ่ของหน้าอก ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมากกับผนังของลำตัวเบรเกียวเซฟาลิก ส่วนเริ่มต้นของหลอดเลือดแดงคาโรติด หรือใต้กระดูกไหปลาร้าทั่วไปในระหว่างการผ่าทรวงอกสั้นลง ลิเกชั่นหรือเทียมชั่วคราวจะดำเนินการ

การผ่าตัด

หากวิธีการห้ามเลือดเหล่านี้ไม่ได้ผลให้ใช้การกดทับบริเวณหลอดเลือด ที่มีเลือดออกอย่างแน่นหนาหรือปล่อยแคลมป์ไว้ในบาดแผล ในบาดแผลที่มีแผลที่ปอดเป็นวงกว้าง เพื่อให้เกิดละอองลอยได้อย่างรวดเร็ว การผ่าตัดรูปลิ่มที่ผิดปกติโดยใช้ที่เย็บกระดาษจะถูกระบุ เมื่อหลอดลมได้รับบาดเจ็บ ศัลยกรรมทำรูเปิดท่อลม ผิดปรกติจะดำเนินการผ่านบาดแผล เมื่อหลอดอาหารได้รับบาดเจ็บจะใช้วิธีเย็บแบบแถวเดียว บาดแผลเล็กๆ ไม่มี AI หรือเย็บหรือเย็บปลายด้านนำ

รวมถึงการลักพาตัวด้วยที่เย็บกระดาษ การปิดแผล การผ่าทรวงอกชั่วคราว หลังจากการระบายน้ำของโพรงเยื่อหุ้มปอดด้วยการระบายน้ำ จะดำเนินการด้วยการเย็บต่อเนื่อง เนื่องจากการปิดผิวหนังด้วยหนีบผ้าหรือเย็บแยก อาจทำให้สูญเสียเลือดอย่างมีนัยสำคัญจากกล้ามเนื้อที่ผ่า หรือเป็นการละเมิดความหนาแน่นของช่องเยื่อหุ้มปอด การอพยพผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมหลังจากการผ่าตัดทรวงอกที่ลดลง จะดำเนินการกับภูมิหลังของการดูแลอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงอยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ช่วยชีวิต ในเงื่อนไขของสงครามขนาดใหญ่ หรือในกรณีที่ละเมิดการอพยพผู้บาดเจ็บจาก omedb CCP จะได้รับ เมื่อคัดแยกผู้บาดเจ็บที่หน้าอกจะแยกแยะกลุ่มต่อไปนี้ ด้วยการกดทับของหัวใจ เลือดออกภายในเยื่อหุ้มปอดอย่างต่อเนื่อง แบบเปิดหรือแบบตึงพร้อมวาล์วกระดูกซี่โครงด้านหน้าหรือด้านหน้า ด้านข้างส่งไปยังห้องผ่าตัดทันทีเพื่อรับการผ่าตัดฉุกเฉิน ด้วยบาดแผลทรวงอกที่มีเลือดออกอย่างต่อเนื่องที่หน้าอก

พวกเขาจะถูกส่งไปยังห้องผ่าตัด เพื่อรับการผ่าตัดฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่มีอาการเลือดออกจะถูกส่งไปยังหอผู้ป่วยหนัก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัดตามข้อบ่งชี้เร่งด่วน มีอาการขาดอากาศหายใจ ส่งไปยังหอผู้ป่วยหนักเพื่อช่วยชีวิต ความทุกข์ทรมานถูกส่งไปยังแผนกโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามอาการ ผู้บาดเจ็บที่หน้าอกส่วนที่เหลือ ยกเว้นผู้บาดเจ็บเล็กน้อย หลังจากให้มาตรการทางการแพทย์ที่แผนกต้อนรับ และห้องคัดแยกตามปริมาณการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ซึ่งจะถูกส่งเพื่ออพยพในระยะที่ 2 บาดเจ็บเล็กน้อยส่งเต็นท์ให้ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกด้วยการเต้นของหัวใจ เลือดออกภายในเยื่อหุ้มปอดอย่างต่อเนื่อง ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ ขนาดใหญ่หรือปานกลาง ปอดบวมแบบเปิดและตึง ที่มีลิ้นปีกผีเสื้อด้านหน้าหรือด้านข้างจำเป็นต้องมีมาตรการ CCP อย่างเร่งด่วน สำหรับการบีบรัดหัวใจ การผ่าทรวงอก เยื่อหุ้มหัวใจและการผ่าตัดหัวใจแบบปิดจะดำเนินการด้วยเลือดออกภายในเยื่อหุ้มปอดต่อเนื่อง

จึงทำการผ่าตัดทรวงอกเพื่อหยุดเลือด ด้วยแผลที่ทรวงอกช่องท้องที่มีเลือดออกภายในช่องท้องอย่างต่อเนื่อง การผ่าตัดผ่านกล้องจะดำเนินการ ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ ขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นข้อบ่งชี้เพื่อระบายช่องเยื่อหุ้มปอดด้วยท่อพลาสติกหนา เพื่อกำจัดการเปิด โรคปอดบวมดำเนินการเพื่อกำจัด โรคปอดบวมแบบเปิดหรือแผลถูกผนึกชั่วคราวด้วยผ้าพันแผลครีมอุดฟัน ทรวงอกและการระบายน้ำของช่องเยื่อหุ้มปอด ในช่องว่างระหว่างซี่โครงที่ 2

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากความตึงเครียด โรคปอดบวมจะได้รับ การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด และการระบายน้ำของช่องเยื่อหุ้มปอดในช่องว่างระหว่างซี่โครงที่ 2 ในผู้ที่มีวาล์วกระดูกซี่โครงส่วนหน้า หรือส่วนหน้าจะมีการระบุความเสถียรทันทีของวาล์วกระดูกซี่โครง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลังการผ่าตัดทรวงอก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นเวลา 3 ถึง 4 วันเมื่ออพยพโดยทางถนน เงื่อนไขการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะลดลงเหลือ1 ถึง 2 วันเมื่ออพยพทางอากาศ

การดูแลทางการแพทย์เฉพาะทาง สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกจากการขัดกันทางอาวุธมีให้ใน MVG ของระดับที่ 1 โดยที่ ระหว่างการคลอดครั้งแรกของผู้บาดเจ็บ จะมีการคัดแยกทางการแพทย์ออกเป็นกลุ่มข้างต้นอย่างเร่งด่วน มีการดำเนินการ การดำเนินการเหล่านี้ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดถี่ถ้วน และในการรักษาผู้บาดเจ็บนั้น มีการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแบบใหม่ การตรวจด้วยกล้องวิดีโอทรวงอก การส่องกล้องตรวจหลอดลม

ซึ่งช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของการบาดเจ็บได้อย่างมาก หลังจากผ่านไป 2 ถึง 3 วัน ผู้บาดเจ็บจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อรับการดูแลภายหลังใน MVG ของระดับที่ 2 ถึง 3 ในสงครามขนาดใหญ่การดูแลทางการแพทย์เฉพาะทาง สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกมีให้ใน VPTAG บาดแผลที่ไม่ทะลุทะลวงของผนังหน้าอกถูกอพยพไปยัง VPGLR ภายหลังการรักษาผู้บาดเจ็บที่หน้าอกด้วยการรักษาเป็นเวลานาน การปิดช่องทวารของหลอดลม การกำจัดเยื่อหุ้มปอด

การผ่าตัดสร้างใหม่สำหรับข้อบกพร่องที่กว้างขวาง ของผนังหน้าอกจะดำเนินการใน TGZ ในการต่อสู้การบาดเจ็บของช่องท้อง การบาดเจ็บจากกระสุนปืน กระสุน บาดแผลกระสุนปืน MVR และการบาดเจ็บจากการระเบิด การบาดเจ็บที่ไม่ใช่กระสุนปืนมีความโดดเด่น บาดแผลที่ไม่ใช่กระสุนปืน บาดแผลถูกแทง บาดแผลฉีกขาดและกลไกและปิด การบาดเจ็บรวมถึงการรวมกัน ความถี่ของการบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่หน้าท้อง ระหว่างมหาสงครามแห่งความรักชาติ 2484 ถึง 2488

มีเพียง 2 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นในสงครามท้องถิ่นและความขัดแย้งทางอาวุธ สงครามเวียดนามปี 2507 ถึง 2516 สงครามในอัฟกานิสถานปี 2522 ถึง 2532 เพิ่มขึ้นเป็น 9 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นเพราะการอพยพทางอากาศอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้บาดเจ็บ ซึ่งก่อนหน้านี้เสียชีวิตในสนามรบ เริ่มถูกส่งไปยังสถานพยาบาลขั้นสูง ในการปฏิบัติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายของกองทหารในคอเคซัสเหนือ และปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯในอัฟกานิสถานและอิรัก ความถี่ของการบาดเจ็บที่ช่องท้องลดลงอีกครั้ง 4.5 ถึง 6.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอธิบายได้จากการปรับปรุงเกราะป้องกันส่วนบุคคล

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ : โรคเครียด อาหารเสริม 7 ชนิดในการจัดการความเครียด อธิบายได้ ดังนี้