โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

กิจกรรมงานกีฬา

กิจกรรมงานกีฬา โรงเรียนวัดควนสูงอำเภอฉวางเพื่อเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ความสามัคคีภายในและนอกโรงเรียนและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและปิดงานไปอย่างสมบุรณ์แบบ

กิจกรรมงานกีฬา

กิจกรรมงานกีฬา

กิจกรรมงานกีฬา