โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และอาคารเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยผูกผ้ารั้วหน้าโรงเรียน ประดับธงชาติผู้ปกครองและนักเรียนบุคลากรให้การเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา