โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

กิจกรรมมเสริมสร้าง พัฒนาการศักยภาพทางสมอง

กิจกรรมมเสริมสร้าง พัฒนาสำหรับเด็กอนุบาลเพื่อเสริมพัฒนาการศักยภาพทางสมอง จิตนาการโดยใช้งานศิลปะช่วยให้เด็กอนุบาลได้แสดงออกด้านทางความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ ต่างๆ

กิจกรรมมเสริมสร้าง

กิจกรรมมเสริมสร้าง

กิจกรรมมเสริมสร้าง