โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

กิจกรรมรำวงมาตรฐาน

กิจกรรมรำวงมาตรฐาน โรงเรียนวัดควนสูงในแข่งขันระดับภาคใต้ เป็นการสืบสานนาฏศิลป์วัฒนธรรมการแต่งกายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยอันดีงามสืบต่อไป

กิจกรรมรำวงมาตรฐาน

กิจกรรมรำวงมาตรฐาน

กิจกรรมรำวงมาตรฐาน