โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนวัดควนสูง

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนวัดควนสูง2557 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และพระคุณของคุณครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู