โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

งานศิลปหัตถกรรม แข่งขันนาฏศิลป์โรงเรียนวัดควนสูง

งานศิลปหัตถกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ของนักเรียนโรงเรียนวัดควนสูงได้ส่งเข้าประกวดและเป็นการสืบทอดศิลปมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สง่างามอย่างหนึ่งที่เราควรเรียนรู้

งานศิลปหัตถกรรม

งานศิลปหัตถกรรม

งานศิลปหัตถกรรม