โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

ประกวดร้องเพลง รับรางวัล2เหรียญทองงานเปิดโลกทัศน์ไทยลูกกรุง

ประกวดร้องเพลง ในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาไทยลูกกรุงและเพลงพระราชนิพนธ์ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2เหรียญเงินโดยมีคุณครูเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์ผู้อยู่ภายใต้กับความสำเร็จ

ประกวดร้องเพลง

 

ประกวดร้องเพลง

 

ประกวดร้องเพลง