โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

อาคารสถานที่

 


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดควนสูง

building1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
building2
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558
building3
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2557
building4
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2560
building5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2562
building6
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
building7
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2522
building8
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
building9
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2550
building10
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
building11
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2551
building12
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
building13
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554