โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

หน้าผา อธิบายเกี่ยวกับทำไมหน้าผาที่สามารถวางไข่ในกุ้ยโจวทุกๆ 30 ปี

หน้าผา

หน้าผา ไม่มีไก่ตัวไหนออกไข่ได้ในโลกนี้แต่มีหน้าผาที่วาง … Read more

กรีกโบราณ อธิบายเกี่ยวกับกรีกโบราณ มีความเป็นมาอย่างไร

กรีกโบราณ

กรีกโบราณ กรีกโบราณเป็นอารยธรรมที่มีอยู่ในภูมิภาคของกรี … Read more

สิงโต ค้นพบรูปแบบการกระทำและกลยุทธ์การต่อสู้ของสิงโตสองตัว

สิงโต

สิงโต ความแตกต่างระหว่างสิงโตไร้มารยาทสองตัวนี้กับสิงโต … Read more

ทะเลสาบ ลุ่มน้ำเสฉวนสามารถเปลี่ยนเป็นทะเลสาบในแผ่นดินได้หรือไม่

ทะเลสาบ

ทะเลสาบ เช่นเดียวกับแม่น้ำฮวงโห แม่น้ำแยงซีเป็นแม่น้ำแม … Read more

ค่าพาย การศึกษาค่าพายที่ถูกนับเป็นหลักที่ 62.8 ล้านล้าน

ค่าพาย

ค่าพาย กราฟิกที่พบมากที่สุดในโลกอาจเป็นวงกลม เช่น เม็ดฝ … Read more

รอยสัก ภาพรวมของรอยสักเสือตัวผู้และตำแหน่งของพวกเขา อธิบายได้

รอยสัก

รอยสัก รายละเอียดรอยสักของผู้ชายในรูปของเสือ มักจะเกี่ย … Read more

รังสี ข้อมูลที่ส่งกลับมาและรังสีที่เป็นอันตรายก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

รังสี

รังสี โวเอเจอร์ 2 เดินทางสู่อวกาศไกลกว่า 18,000 ล้านกิโ … Read more

โรคหอบหืด อธิบายเกี่ยวกับโรคหอบหืดและหลอดลมอักเสบ

โรคหอบหืด

โรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจทั้ง 2 ชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อประ … Read more

สัตว์เลี้ยง อธิบายเกี่ยวกับวิธีดูแลสุนัขตั้งแต่ตั้งท้องจนถึงหลังคลอด

สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง เราเชื่อในสุนัขจำนวนมาก และการดูแลสุนัขที่ต … Read more

อวัยวะ สัตว์ส่วนใหญ่ขับถ่ายและผสมพันธุ์ในอวัยวะเดียวแต่มนุษย์ไม่ใช่

อวัยวะ

อวัยวะ มีสิ่งมีชีวิตมากมายในธรรมชาติ เพราะสิ่งมีชีวิตแต … Read more