โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

การทำงาน ทักษะความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน อธิบายได้ ดังนี้

การทำงาน

การทำงาน ต่อไปนี้คือทักษะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 6 … Read more