โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

กลิ่นปาก มีสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาอธิบายได้ดังนี้

กลิ่นปาก

กลิ่นปาก กลิ่นปากเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคม … Read more