โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

ความดันโลหิต ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวัดความดันโลหิตด้วยโทโนมิเตอร์

ความดันโลหิต

ความดันโลหิต ผู้ที่มีอาการวิงเวียนศีรษะและความดันโลหิตส … Read more