โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

มะเร็งรังไข่ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งรังไข่อธิบายได้ ดังนี้

มะเร็งรังไข่

มะเร็งรังไข่ ต่างจากมะเร็งอื่นๆบางชนิด เนื่องจากไม่ทราบ … Read more