โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อธิบายเกี่ยวกับอาการภายนอกของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นโรคทางระบบ ผู้ป่วยจำนวนมากจึง … Read more