โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

โรคหลอดเลือดสมอง ส่งผลต่อความผิดปกติต่ออวัยวะส่วนใดบ้าง

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง สัญญาณเริ่มต้นของโรคหลอดเลือดสมอง เกิด … Read more