โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

กระเพาะอาหาร เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรตรวจสอบการติดเชื้อด้วยวิธีใดบ้าง

กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร และเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร เป็นแบคทีเรีย … Read more