โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

ไขมันในเลือดสูง สาเหตุของภาวะไขมันในเลือดสูง อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

ไขมันในเลือดสูง เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อย และเป็นหนึ่งใน … Read more